Ting hjertet gjennomgår

Hvordan ser hjertet ditt ut når…?

Erfaringer og følelser er ikke alltid lett å forklare. En følelse oppleves hos den enkelte på en unik måtte.  Det er mange faktorer som påvirker hvordan en person opplever en erfaring og en følelse. Selv om vi finner noen felles trekk i hvordan mennesker beskriver disse, kommer vi aldri til å vite eksakt, hvordan et annet menneske føler og opplever ting. 

Mennesker har utviklet et språk og kommunikasjon med hverandre.  Dette har hjulpet oss med å beskrive våre erfaringer og følelser. Det er noen grunnleggende følelser og livserfaringer som er universelle og som over tid er blitt språklige faste uttrykk.  De fleste kan sette seg inn i disse, fordi de sannsynligvis har hatt en lignende følelse eller en opplevelse som de kan relaterer seg til. Intensiteten og nyansene av følelsen hos den enkelte kan vi aldri vite, men vi kan kanskje klare å få en slags medfølelse, som foreløpig er det nærmeste vi kommer denne ukjent verden av opplevelser hos andre enn oss selv.

Hjertet er en universelt symbol på følelser, og det finnes mange faste uttrykk hvor hjertet er sentralt.  Kunstnere har brukt hjertet i sine verk. Jim Dines hjerter reflekterer hans følelser og erfaringer, og i hundrevis av malerier står hjertemotivet sentralt. Cy Tombly bruker former som ligner hjertet i noen av sine verk, hvor også poesi har en sentral rolle.  Utallige kunster og poeter også bruker hjertet i sine verk.

Ved hjelp av ulike materialer, forsøker jeg å representere noen opplevelser og følelser som vanligvis er relatert til hjertet.  Verket er en bokstavelig tolkning av metaforer og vanlige fraser som brukes til å beskrive følelser og opplevelser. Disse verkene, sammen med følelsene og opplevelsene de representerer, trekker frem noe av forvirringen, rotet og til å med absurditeten i typiske hjertelidelser. På samme måte som Jim Dines, står hjertemotivet sentral i alle verk, men i motsetning til Jim Dines, er disse verkene ikke personlige. De er ment å fange den generelle følelsen som ikke er basert på en spesifikk opplevelse, men heller er en generalisert tolking av «ting hjertet gjennomgår».

Klikk her for bildene

Love Memories