Re-evaluering/ Re-evaluating

Jeg bor i Norge og de fleste er på ferie i Juli.  I tilleg til det, har vi hatt en varmebølge og det gjør det vanskelig å være produktivt.  Man faller, på en måte, ut av rutinen og dette, skaper rom for andre tanker.  Jeg har hatt muligheten til å lese et par bøker, være en uke i et annet land, og ha flere samtaler med folk som jeg ellers ikke hadde hatt muligheten, eller "tid," til å prate med.  Varmen gir en slap holding og det har ført til flytte av nye ideer og en re-evaluering av hvor jeg er i livet på de forskjellige områder som er viktig for meg.  Jeg også leste en bok, Big Magic, fra Elisabeth Gilbert og det har fått meg til å re-evaluere og re-vurdere hva jeg vil, fra mine kreative prosjekter.

Før fellesferien var jeg veldig motivert til å begynne å satse sterk på en del prosjekter. Nå har jeg fått en sjanse til å tenke rolig, brytte ting ned. Jeg har hatt en sjanse å puste litt og tenke: hva vil jeg egentlig ut av dette? 

Den nedsatte tempoet har hjulpet meg å male et mer realistisk bildet. Jeg skal prøve å dokumentere og dele noe av reisen, noe av prosessen.  Dette skal skje rolig, uten for mye press, uten noe hast og i sitt egen tempoet.  Resultaten er ikke det som er viktigste, men heller transformasjonen, muligheten å skape, muligheten til å være uten så mange betingelser.

Jeg utfordrer alle å ta en pust, ligge stille, å gi deg selv lov å høre din indre stemme.  Er du fornøyd der du er?  Er det noe du kan justere?  Livet er for kort og det er for lite tid. Derfor er det enda viktigere å ta en pause av og til.  Ta den tiden til å lytte, ta den tiden til å justere.

God summer!

---------------------------------------------

Re-evaluating:

I live in Norway and most people are on vacation.  Not only that, but this year we have a heat wave which makes it difficult to be productive.  In a way, it causes that we fall out of the routine and this leaves rooms for other kinds of thoghts. During this time, I have had an opportunity to read a couple of books, be abroad one week, and have conversations with people that I otherwise would not have an opportunity or "time" to talk to. 

The heat has created a lethargic atmosphere which has resulted on a flow of new ideas and a re-evaluation of where I am in my life in the different areas that are important for me.   I also got to read this book, Big Magic, by Elizabeth Gilbert, which has made me re-evaluate and re-assess what I want from my creative endeavors.  Before the July vacation I was very motivated to give full troth to some projects.  Now, I have gotten a chance to think calmly.  To break things down.  I have had a chance to breathe and contemplate: What do I want out of all of this?

The calmer tempo has helped me paint a more realistic picture of what is doable.  I will try to document some of the journey, some of the process.  This will happen slowly, without pressure, without a deadline, and at its own pace.  The result is not what is important.  What is important is the transformation, the opportunity to create, the opportunity of "being," without so many conditions and constraints. 

I challenge everyone to take a slow breath, to be quiet and give themselves a chance to listen to their inner voice.  Are you happy where you are?  Is there something you can adjust, something you can tweak for the better?  Life is too short and there is too little time. It is therefore even more important now, to take a break from time to time.  Take the time to listen to yourself and to adjust accordingly.  I can almost guarantee, it will be worth it, independent of the result.  Because the result, even though we don´t want to admit it, is not completely under our control.  However, the path we choose, they way we walk it and the attitude we have during the journey is something we can do something about.

Enjoy the summer!